top of page

İmge Evreninde "Ev"

Biz mimarlar bazen izole bir topluluk gibi davranır, “olanı biteni” anlamak yerine nasıl değiştireceğimize odaklanırız. Problemi ortaya koyuş biçimimiz bazen öyle sorunludur ki, işin öznesini unutur, nesnesini yüceltiriz. Özgül durumları, biricik bağları/bağlamları fiziksel çevreye/mimariye indirgeriz. Oysa mekâna/eve dair olan çok daha fazlasıdır. Arka planda geniş bir imge dünyası ile kavranır.

Bu kez tek bir çizgi çizmeden, mimarinin öğretilerini, sorunları tanımladığı algılama aralıklarına aralıklarında kaybolmadan, mimari düşünme sistemine, mekaniğine, cazibesine kapılmadan bir "arama-anlama-biriktirme" etkinliğine girişmek istiyoruz.

Bazen bir çeşit “içgörü yolculuğu” bazen biricik/likleri derleme, bazen özgül durumları anlama, bazen imge/imgelem toplayıcılığı yapmak yöntemin bir parçası. Tüm birikimleri kısa kısa web platformunda erişime açacağız.

Bu platform sayesinde bazen inşa etme, tasarlama yetisine indirgediğimiz mekanın üretiminin arka planın da daha derinliklerinde zihnin dünyasına dalıp kullanıcı-ev ilişkisini, bağ kurma edimini, yaşanmışlıkları evin kozmosunu anlamaya çalışacağız.

Bunu bazen kişisel hikayelerimizde, bazen filmlerde, bazen şiirlerde arayacağız. Bulduklarımızı; isimlerle, karikatürlerle, imgelerle etiketleyeceğiz. Bu etiketler bir çeşit anlam matrisi oluşturacaklar.

Bir çeşit anlama altlığı…

Ekip

Abdurrahman ÇEKİM

Büşra YILMAZ

Fırat KILAVUZ

*İmge Evreninde "Ev", Nevzat Sayın'ın başlattığı* Evin Halleri atölye dizisinin bir parçasıdır.

Listemize katılın!

Thanks for submitting!

123-456-7890   |   evinhalleri01@gmail.com

bottom of page